Heltäckningsmatta och luft

heltäckningsmatta

Kan heltäckningsmattor påverka kvaliteten på luften inomhus? Det här ämnet har debatterats tidigare och det är självklart av intresse att reda ut om att lägga heltäckningsmatta kan påverka luften inomhus.

Det finns många personer som är allergiska mot exempelvis damm, eller som har olika typer av andningssvårigheter, exempelvis astma. Kan det då vara en sämre idé att lägga in heltäckningsmatta i hemmet eller på arbetsplatsen?

På många arbetsplatser med öppen kontorslösning lägger man ofta heltäckningsmattor för att reducera buller och dämpa ljud. I början av 90-talet kom många rapporter om att heltäckningsmattor kunde påverka luften negativt och göra det svårare för exempelvis barn med allergier att andas i klassrummen. I framförallt Skandinavien är det väldigt vanligt med öppna kontorslandskap, samtidigt som det blir allt vanligare med aktivitetsbaserat arbete på kontoren.

Nuförtiden finns det speciella material och typer av mattor som är speciellt utformade för att inte påverka personer med allergier negativt. När man talar om heltäckningsmattor och hälsorisker så är det två faktorer som är av intresse.

Den första är risken för att mattan blir en grogrund för luftföroreningar inomhus. Smuts och damm kan samlas i mattan för att sedan vid olika tillfällen virvla upp igen. Forskning har också visat att heltäckningsmattor kan leda till förvärrade symtom hos människor som lider av astma eller av andra luftvägsproblem. Med regelbunden städning brukar detta inte vara ett problem, men om man lider av allvarliga luftvägsproblem bör man kanske välja en annan lösning än heltäckningsmatta.

Den andra faktorn som är av intresse är mattor som kan avge lukt som kan irritera människor med känsliga luftvägar. Detta är ett problem knutet till framförallt äldre heltäckningsmattor som har lagts in med starkt doftande lim. För moderna heltäckningsmattor av god kvalitet är detta ett betydligt mindre problem, vilket tester av nyare typer av mattor och heltäckningsmattor visat. Luftföroreningar och lukter är starkt reducerade och mindre till antal nuförtiden.

Fördelarna med en kvalitativ heltäckningsmatta är många, men för högkänsliga personer kan det vara klokt att överväga andra alternativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *