RODER – om konsten att leva och hålla kurs i livet 

 

Välkommen!

Roder är en kurs för dig som vill samtala med andra i en mindre grupp där trygghet råder och viktiga samtal förs under sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. Under kursen får du tillfälle att utforska krafter som styr ditt liv.

 

Roder tar upp sju centrala livsteman:

• Min riktning i livet
• Mina hämmande rädslor
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Min känsla av att inte duga
• Min djupaste längtan
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Mina mål i livet

 

Varje kurskväll tar ca två och en halv timme i anspråk och följer ett fast program:

• Måltidsgemenskap över en tallrik soppa
• Tid till avslappning
• Kort föredragning av kvällens tema
• Egen reflektion i tystnad med stöd av ett reflektionshäfte
• Samtal i mindre grupper med samtalsledare
• Sammanfattande egen reflektion
• Avslutning med beslut om förändring
• Sinnesrobönen

 

Det här innebär att kurskvällarna innehåller en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och storgrupp. De korta föredragningarna baseras på forskningsbaserade fakta och reflektioner ur ett allmänmänskligt perspektiv. De avslutas alltid med en spegling av temat utifrån ett kristet synsätt. Dessa bägge perspektiv hålls isär, så långt det nu låter sig göras. Det gör att alla kan känna sig bekväma under kurskvällen oavsett livsåskådning.

 

Roder leds av Daniel Demming, Anders Kardborn, Annika och Dick Hertzman.

 

Vi möts följande torsdagar:
26/10, 9/11, 23/11, 7/12
2024: 18/1, 1/2, 8/2

 

Tid: 18.00–20.30

 

Plats: Vardagsrummet, vid Frölunda Torg, Mandolingatan 43.

 

Kursavgift: 100 kr för alla tillfällen, som betalas efter första kurskvällen. Då ingår en pärm med material och enkelt fika. Soppa och smörgås serveras till självkostnadspris varje tillfälle. Kursen sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

 

Varje grupp erbjuder 6–8 platser och riktas till alla som är intresserade.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Om du vill veta mer så kontakta gärna Daniel Demming, 0734-29 04 91, daniel.demming@fiskeback.com.

 

Varmt välkomna!